Om os

HOLMEMARKENS VANDVÆRK

VI HOLDER

VANDET RENT

Om vandværket

 

Selskabets formål

 

Selskabets formål er, i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ, at forsyne ejendomme inden for vandværket forsyningsområde – der for tiden omfatter ejendomme ved Åløbet, Åtoften og Holme-marksvej - med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige hensættelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vand-forsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

Bestyrelsen

Formand

 

Kirsten Bojsen

 

Kasserer

 

Ulla Rasmussen

Bestyrelsesmedlem

 

Michala

Sekretær

 

Nele Jensen

 

Medlemmer

 

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

Vandaflæsning

Der aflæses vand 2 gange om året.

Første ½ årlig aflæsning sker den 31. maj

Anden ½ årlig aflæsning sker den 30. november

 

Bestyrelsesmedlem

 

Stine Stroyer

Suppleant

 

Esben