Om os

VI HOLDER

VANDET RENT

Om vandværket


Selskabets formål

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ, at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

Vandværkets forsyningsområde er Åløbet, Åtoften, Holmemarksvej og Frederiksholmsvej 4-6 og 9

Bestyrelsen

Medlemmer

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.

 

Vandaflæsning

Der aflæses vand 2 gange om året.

Første ½ årlig aflæsning sker den 31. maj

Anden ½ årlig aflæsning sker den 30. november


Formand


Kirsten Bojsen


Kasserer


Ulla Rasmussen

Bestyrelsesmedlem


Morten Andersen

Sekretær


Nele Jensen

Bestyrelsesmedlem


Stine Stroyer

Suppleant


Julie